دبلیو دبلیو ای ان ایکس تی این هفته که اولین قسمت از سری مسابقات دوره پنجم بود ، که در تاریخ 8 مارس 2011 برگزار گردید و در این دوره از دبلیو دبلیو ای ان ایکس تی ، روکی های حذف شده در دوره های قبل شرکت داشتند. روکی های شرکت کننده در ان ایکس تی دوره پنجم: اوبرایان ، دارن یانگ ، کانون ، برایان ساکستون ، او نیل ، جیکوب نواک

مسابقاتی که در دبلیو دبلیو ای ان ایکس تی این هفته برگزار گردید:

در مسابقه اول جیکوب نواک درمقابل دارن یانگ قرار گرفت. در مسابقه دوم روکی های ان ایکس تی در یک مسابقه آمادگی جسمانی با هم رقابت کردند. در مسابقه سوم لوکی کنون درمقابل اونیل قرار گرفت.