برای باز کردن استون کلد فقط  یک راه وجود دارد و از ا راه کد امکان پذیر نیست.

در قسمت ROAD TO WRESTLEMANIA شما باید  مسابقه christian را انتخاب کنید.

شما اگر به طور معمولی مسابقه بدهید و مسابقاتی که خود بازی تعیین کرده را انجام دهید موفق به باز کردن استون کلد نخواهید شد و استون کلد باز نخواهد شد شما برای باز کردن استون کلد باید 5 تا چلنج را انجام دهید تا بتوانید استون کلد را باز کنید و در رسلمنیا با او  رو به رو شوید و پس از شکست دادن او استار استون کلد  باز خواهد شد. لیست چلنجی که باید انجام دهید به طریق زیر میباشد:

1-در هفته 4  بعد از مراسم پیپ شو و قبل از صحبت با تیفانی به بالاترین لاکر روم بروید و با ریگال صحبت کنید .

2-در هفته 5 کین را پیدا کنید و بعد از صحبت کردن با او شما را برای یک مسابقه اینفرنو مچ چلنج میکند و شما باید او را شکست دهید.

3-در هفته 7 سی ام پانک را بیابید و با او صحبت کنید.

4-در هفته 9 در اتاق  trainer room جریکو را بیابید و با او صحبت کنید.

5-در هفته 11 گروه لگاسی را پیدا کنید و بعد از حرف زدن با آن ها شما برای یک مسابقه 2 در مقابل 1 با آن ها چلنج خواهید شد و باید در suoerstars با آن ها مسابقه دهید توجه کنید در صورتی که با آن ها صحبت نکنید این مسابقه فعال نخواهد شد.

6-در هفته رسلمنیا به اتاق GREEN ROOM بروید و با استون کلد صحبت کنید سپس شما با یک مسابقه رسلمنیا انجام خواهید داد  و پس از شکست دادن او استار استون کلد باز خواهد شد.

خواهشا قانون کپی رایت را رعایت کنید برای تمامی این آموزش ها زحمت های فروان کشیده شده درضمن باید اعلام کنیم که تمام این آموزش ها توسط ما تست شده و برای شما عزیزان قرار گرفته