جدیدترین بازی های منتشر شده برای کنسول PSP :

 

 نام بازی

سبک

تاریخ انتشار

Dissidia 012:Doudecim Final Fantasy

مبارزه ای

22 مارچ 2011

Naruto Shippuden : Kizuna Drive

اکشن

22 مارچ 2011

Jikandia : The Timeless Land

نقش آفرینی

22 مارچ 2011

Lego Star Wars III

نقش آفرینی

22 مارچ 2011

Gods Eater Burst

اسپرت

8 مارچ 2011

MLB 11 : The Show

اسپرت

8 مارچ 2011

Major League Baseball 2K 11

اسپرت

8 مارچ 2011

 

جدیدترین بازی های منتشر شده برای کنسول PS3 :

 

 نام بازی

سبک

تاریخ انتشار

Homefront

نقش اول

15 مارچ 2011

Yakuza 4

ماجراجویی

15 مارچ 2011

Warriors : Legends of Troy

اکشن

15 مارچ 2011

Top Spin 4

اسپرت

15 مارچ 2011

Fit in Six

اسپرت

15 مارچ 2011

Moto GP 10/11

اسپرت

15 مارچ 2011

 

جدیدترین بازی های منتشر شده برای کنسول Xbox 360 :

 

 نام بازی

سبک

تاریخ انتشار

Homefront

نقش اول

15 مارچ 2011

Top Spin 4

اسپرت

15 مارچ 2011

MotoGP 10/11

اسپرت

15 مارچ 2011

Dragon Age II

نقش آفرینی

8 مارچ 2011

Major League Baseball 2K 11

اسپرت

8 مارچ 2011

Yoostar

سرگرمی

8 مارچ 2011

Fight Night Champion

اسپرت

1 مارچ 2011