لباس بدون کشتی کچیِ باتیستا ( پیراهن و شلوار )

در Road TO Wrestelania ـه جریکو ، در هفته ی 8 ، مارک هنری ، کوفی کینگستن و باتیستا رو شکست دهید .

×××

لباس بدون کشتی کچیِ اِج ( پیراهن و شلوار )

در RTWM ـه کریسشن در پی پی وی الیمینیشن چمبر ، بیگ شو را در لاکر روم شکست دهید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Jake The Snake Roberts "

در هفته ی 9 RTWM ـه vs The Undertaker حریف خود را شکست دهید با حداقل آسیب دیدگی .

×××

آزاد کردن اتایر " کین ماسک دار "

در هفته ی 11 RTWM ـه vs The Undertaker ، حریف خود رو شکست دهید .

×××

لباس بدون کشتی کچیِ ام وی پی ( پیراهن و شلوار )

در RTWM ـه جان سینا ، هر دو هفته ی 5 و 7 در مسابقه ی تگ تیم چَلِنج ، آرتروث و مایک ناکس را شکست دهید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Paul Bearer "

در هفته ی 12 RTWM ـه vs The Undertaker او را در بکستیج و در کمتر از 90 ثانیه ناک اوت ( KO ) کنید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Finlay "

زمانی که وینس مکمهن به شما میگوید باید کشتی بگیرید ، شما باید فینلی رو انتخاب کنید و او را شکست دهید تا آزاد شود .

یا

در WWE Universe یک مسابقه ی 1 به 1 در اسمکدان با هر استاری که میخواهید پیروز شوید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Vladimir Kozlov "

زمانی که وینس مکمهن به شما میگوید باید کشتی بگیرید ، شما باید وِلادیمیر کازلاف رو انتخاب کنید و او را شکست دهید تا آزاد شود .

×××

آزاد کردن کارکتر " Ricky "The Dragon" Steambot "

در هفته ی 12 RTWM ـه کریس جریکو ، او را شکست دهید در یک سینگِل مچ .

×××

آزاد کردن کارکتر " Rob Van Dam "

RTWM ـه ری میستریو را کامل کنید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Superfly Jimmy Snuka "

در هفته ی 10 RTWM ـه vs The Undertaker ، حریف خود را در کمتر از 3 دقیقه شکست دهید .

×××

آزاد کردن تی شِرت " Ted DiBiase "

در هفته ی 11 RTWM ـه جان سینا ، در مسابقه ی تگ تیم چلنج ، تِد دیبیاسی رو شکست دهید در مسابقه ای که حریفتان کودی رودز و تد دیبیاسی هستند .

×××

آزاد کردن کارکتر " Terry Funk "

در RTWM ـه ری میستریو ، او را در رسلمنیا شکست دهید .

×××

آزاد کردن اتایر Todo Americano برای " Jack Swagger "

فینیشر خود را بر روی جک سواگر اجرا کنید در RTWM ـه ری میستریو .

×××

لباس بدون کشتی کچیِ تریپل اچ ( پیراهن و شلوار )

در هفته ی 6 RTWM ـه کریس جریکو ، بدون شکست از تریپل اچ از پارکینگ فرار کنید .

×××

آزاد کردن اینترنس اج و کریسشن

در RTWM ـه کریسشن بین هفته ی 10 تا 12 ، مانی این دِ بَنک خود را در مقابل اج کَش کنید و پیروز شوید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Brie Bella "

در WWE Universe در هر پی پی وی و با هر دیـ وایی بر سر یکی از کمربند های زنان بازی کنید و پیروز شوید .

×××

آزاد کردن کارکتر " کشیش "

هر 5 RTWM را تکمیل کنید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Ezekiel Jackson "

5 مسابقه ی 1 به 1 در WWE Universe و در WWE S*u*perstars با هر استاری که میخواهید پیروز شوید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Gail Kim "

در یک مسابقه دیـ وا ، با هر دیـ وایی که میخواهید ، دیـ وای دیگر را شکست دهید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Goldust "

در WWE Universe و در راء ، 10 مسابقه ی 1 به 1 را با هر استاری که میخواهید ببرید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Mickie James "

در WWE Universe پنج مسابقه ی دیـ واز را با هر دیـ وایی میخواهید ببرید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Mike Knox "

در WWE Universe و در اسمکدان ، 5 مسابقه ی 1 به 1 با هر استاری میخواهید ببرید .

آزاد کردن کارکتر " Nikki Bella "

در WWE Universe و در هر پی پی وی که خواستید یک مسابقه دیـ واز بر سر کمربند ویمِنز چمپیونزشیپ بگذارید و با هر دیـ وایی خواستید پیروز شوید . ( 1 به 1 )

×××

آزاد کردن کارکتر " Shelton Benjamin "

در WWE Universe و در اسمکدان ، 10 مسابقه ی 1 به 1 با هر استاری که خواستید ببرید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Vladimir Kozlov "

در WWE Universe و در راء ، 1 مسابقه ی 1 به 1 با هر استاری که خواستید ببرید .

×××

آزاد کردن کارکتر " William Regal "

در WWE Universe و در سـ وپراستارز ، 10 مسابقه ی 1 به 1 با هر استاری خواستید ببرید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Yoshi Tatsu "

در WWE Universe و در راء ، 5 مسابقه ی 1 به 1 با هر استاری خواستید ببرید .

×××

آزاد کردن کارکتر " Zack Ryder "

در WWE Universe و در سـ وپراستارز ، 1 مسابقه ی 1 به 1 با هر استاری خواستید ببرید .

یا

پیروزی در یک مسابقه ی Falls Count Anywhere در WWE Universe

×××

لباس بدون کشتی کچیِ جریکو ( پیراهن و شلوار )

در RTWM ـه کریس جریکو ، با استفانی مکمهن در اتاق جنرال منیجر صحبت کنید و هفته ی اول رو پیروز شوید و در آن بازی فینیشر خود را وارد کنید و حداقل آسیب به شما وارد شود .

×××

لباس بدون کشتی کچیِ کریسشن ( پیراهن و شلوار )

در RTWM ـه کریسشن ، تایسون کید یا ویلیام ریگل رو در رویال رامبل شکست دهید .

×××

اتایر Conquistador کریسشن

در RTWM ـه ری میستریو ، او را چلنج کنید .

×××

لباس بدون کشتی کچیِ جک سواگر ( پیراهن و شلوار )

در RTWM ـه ری میستریو در هفته 3 ، با پارتنر خود ، جک سواگر ، پیروز شوید .

×××

اتایر داور برای " Randy Orton "

در RTWM ـه جان سینا ، در رسلمنیا رندی را شکست دهید ( البته باید هفته ی 9 را شکست بخورید )

×××

اتایر کت و شلوار برای " Randy Orton "

در RTWM ـه جان سینا ، در رسلمنیا رندی را شکست دهید ( البته باید هفته ی 9 را پیروز شوید )

×××

اتایر تی شِرت برای " Randy Orton "

در RTWM ـه جان سینا ، در هفته 12 ، در کمتر از 3 دقیقه مسابقه ی i Quit Match را ببرید ( البته باید هفته ی 9 شکست بخورید )

×××

لباس بدون کشتی کچیِ ری میستریو ( پیراهن و شلوار )

در RTWM ـه ری ، در رویال رامبل ، اوان بورن را حذف کنید و پیروز رویال رامبل شوید .

×××

اتایر اِویل برای ری میستریو

RTWM ـه ری را تکمیل کنید .

×××

اتایر کت و شلوار برای " Vince McMahon "

در RTWM ـه جریکو ، کمربند WWE Champion را در رسلمنیا از تریپل اچ ببرید .

×××

طریقه ی آزاد کردن " آرِنا ها "

×××

آزاد کردن آرنای " Backlash "

یک بار در پی پی وی بکلش در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Bragging Rights "

یک بار در پی پی وی برگینگ رایتز در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Breaking Point "

یک بار در پی پی وی بریکینگ پوینت در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " کشیش ها "

هر 5 RTWM را کامل کنید .

×××

آزاد کردن آرنای " ECW "

یک بار در پی پی وی سامراسلم در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Extreme Rules "

یک بار در پی پی وی اکستریم رولز در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Hell In A Cell "

یک بار در پی پی وی هِل این اِ سِل در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Judgment Day "

یک بار در پی پی وی رویال رامبل در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Night Of Champions "

یک بار در پی پی وی نایت آو چمپیونز در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Survivor Series "

یک بار در پی پی وی سوروایور سریز در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " The Bash "

یک بار در پی پی وی دِ بَش در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " TLC "

یک بار در پی پی وی تی اِل سی در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .

×××

آزاد کردن آرنای " Tribute to the Troops "

یک بار در پی پی وی رسلمنیا در WWE Universe پیروز شوید با هر کارکتری که میخواهید .
باز کردن استون کلد:
کریشن
هفته ی چهارم: بعد از سخنرانی قبل از صحبت با تیفانی به یکی از لکر روم ها رفته و ویلیام رگال رو پیدا کنید و با او صحبت کنید
هفته ی پنجم : کین رو پیدا کنید و با اون صحبت کنید
هفته ی هشتم : سی ام پانک رو توی یکی از راهروها پیدا کنید و با اون صحبت کنید
هفته ی نهم : کریس جریکو را در اتاق دکتر پیدا کنید و با او صحبت کنید
هفته ی یازدهم:گروه لگاسی را پیدا کنید و با انها صحبت کنید
وسترل منیا : به گریین روم بروید و با استون کلد صحبت کنید
نظر یادتون نره!