• آپدیت رسلمنیا 27

در ماندی نایت راء دیشب 1 بازی دیگر نیز به سری مسابقات رسلمنیا 27 اضافه شد که به شرح زیر است :

The Miz vs John Cena WWE Championship

Edge vs Alberto Delrio  World Heavyweight Championship

Triple H vs The Undertaker  No Holds Barred

Randy Orton vs CM Punk  Nexus is Banned From Ringside

Jerry Lawler vs Micheal Cole , w/ Jack Swagger   Stone Cold as a Special Guest Refree

Rey Mysterio vs Cody Rhodes

John Morrison , Trish Stratus , Snooki vs Dolph Ziggler , LayCool

Sheamus vs Daniel Bryan  United States Championsip

  • پیش نمایش راء هفته بعد

در ماندی نایت راء دیشب اعلام شد که در راء هفته بعد شاهد بازگشت د راک و فیس تو فیس شدن آندرتیکر و تریپل اچ تنها یک هفته پیش از برگزاری رسلمنیا خواهیم بود .

  • ریتینگ اسمکدان

فرایدی نایت اسمکدان هفته پیش با 3.1 میلیون بیننده توانست ریتینگ 2.1 را بدست آورد .

  • درگیری رندی اورتن و سی ام پانک

در راء دیشب هنگام بازی اورتن و میستریو ، پانک نشان داده شد که در حال اذیت کردن همسر رندی می باشد . رندی نیز به سرعت به سمت پارکینگ ورزشگاه دویدولی آنجا پانک با چند ضربه او را نقش بر زمین کرد . در نهایت  پانك صحنه را ترک کرد .